Sosiaali- ja terveysalan turvakortti

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus on tarkoitettu kaikille työntekijöille, jotka toimivat moninaisissa palvelu- ja esimiestehtävissä sosiaalialalla ja terveydenhuollossa. Erityisen vaativan kentän muodostavat myös kotiin annetut palvelut, joiden määrä kasvaa kokoajan. Henkilöstön tietoisuus eri ympäristöihin liittyviin uhkiin tulee olla osa työnantajan antamaa perehdytystä ja työhön opastusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakortti on laadukas kokonaisuus, jolla varmistetaan hyvä perehdytys työpaikoilla. Koulutus on yhden päivän mittainen. Päivän aikana työntekijät, esimiehet ja toiminnasta vastaavat henkilöt saavat valmiuksia turvallisuusajatteluun, ennaltaehkäisyyn ja toimintaan vaaratilanteissa. Päivä sisältää myös käytännön harjoitteen joka valitaan osallistujien tarpeiden mukaan.

Turvakorttikoulutus on suunniteltu sisällöltään vastaamaan nykyisiä turvallisuusuhkia ja sitä voidaan painottaa tilaajan tarpeita vastaavaksi.

Turvakortti

KOULUTUKSET

VIRTUAALIKOULUTUKSET