Tietoa ammattipäte­vyydestä

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyys

Ammattipätevyyden tarkoituksena on lisätä kuljettajien ammatillisia valmiuksia ja siten parantaa liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä kuljettajien edellytyksiä tehtäviensä hoitamiseen.

Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä. Ammattipätevyys on vaadittu henkilöliikenteessä 10.9.2008 alkaen ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen.

Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita, jos linja-auton ajo-oikeutesi on alkanut ennen 10.9.2008 ja/tai kuorma-auton ajo-oikeutesi ennen 10.9.2009. Kuitenkin, jotta saat jatkaa laissa kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä tarkoitettuja kuljetuksia, on sinun suoritettava laissa säädetty jatkokoulutus 5 vuoden kuluessa edellä mainitusta päivämäärästä.
Ammattipätevyytesi on voimassa 5 vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Ammattipätevyytesi voimassaoloa voit jatkaa 5 vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella, kuitenkin enintään ajaksi, jonka ajo-oikeutesi on voimassa.

Jos et ole pitänyt ammattipätevyyttäsi voimassa jatkokoulutuksella, voit saattaa sen uudelleen voimaan osallistumalla jatkokoulutukseen.

Kuljettajan ammattipätevyyden hakeminen

Koulutuksen suorittamisen jälkeen sinun on haettava joko erillistä ammattipätevyyskorttia tai erityisehtomerkintää (95) ajokorttiisi. Molempia haetaan Ajovarman palvelupisteestä.

Hakemukseen on liitettävä

  • valokuva, joka täyttää passivalokuvan vaatimukset ja on digitoitavissa (valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa);
  • perustason ammattipätevyyskoulutuksen suorittamisen jälkeen ensimmäistä korttia haettaessa todistus koulutuksen suorittamisesta tai kopio ammatillisesta tutkintotodistuksesta, jossa on merkintä mainitun koulutuksen suorittamisesta (mikäli koulutuksesta ei ole todistusta PIIKO-järjestelmässä);
  • erillistä ammattipätevyyskorttia haettaessa lisäksi kopio ajokortistasi, jos se on myönnetty muualla kuin Suomessa.

Ammattipätevyyden perustason koulutus

Perustason ammattipätevyyskoulutuksessa annetaan opetusta kuljetusten kuljettajalle asettamista vaatimuksista, liikenneturvallisuuteen sekä kuljettajan ja kuljetusten turvallisuuteen vaikuttavista seikoista sekä hyvästä ammatin hoitamisesta ajoneuvoa kuljetettaessa ja muissa kuljettajan tehtävissä.

Perustason ammattipätevyyden saavuttamiseksi sinulta vaaditaan 280 tunnin perustason ammattipätevyyskoulutus. Koulutus voidaan antaa myös nopeutettuna, jolloin koulutuksen kesto on 140 tuntia.
Mikäli olet saavuttanut perustason ammattipätevyyden koulutuksen kautta ja haluat laajentaa ammattipätevyytesi koskemaan myös toista liikennelajia, sinun tulee suorittaa ammattipätevyyden laajennus. Ammattipätevyyden laajennuksen koulutuksen kesto on 70 tuntia. Koulutus voidaan antaa myös nopeutettuna, jolloin koulutuksen kesto on 35 tuntia.

Ammattipätevyyden jatkokoulutus

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi sinulle annetaan jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä oppinaineissa, jotka sisältyvät perustason ammattipätevyyskoulutukseen. Jatkokoulutuksessa annetaan kuitenkin aina opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistamiseksi.

Jatkokoulutus voidaan antaa jaksoissa. Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia. Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa. Kun opetus on annettu, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus. Jos opetus annetaan jaksoissa, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus kunkin jakson jälkeen.

Mikäli sinulla on ammattipätevyys sekä linja-auton että kuorma-auton ajo-oikeusluokkiin, voit ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen 5 vuoden aikana.

Usein kysyttyjä aiheita!

Ketä tavaraliikenteen ammattipätevyys koskee?

Ammattipätevyys koskee lähtökohtaisesti kaikkia henkilöitä, jotka kuljettavat ajoneuvoja, joiden kuljettamiseen vaaditaan C1-, C- tai LT -luokan ajo-oikeus. Näin myös liikennetraktorit ovat ammattipätevyyden piirissä.

Säädöksissä on annettu muutamia poikkeuksia. Esimerkiksi henkilökohtaiset ajot ovat sallittuja ilman ammattipätevyyttä.

Ketä henkilöliikenteen ammattipätevyys koskee?

Ammattipätevyys koskee lähtökohtaisesti kaikkia henkilöitä, jotka kuljettavat ajoneuvoja, joiden kuljettamiseen vaaditaan D1- tai D-luokan ajo-oikeus.

Samassa taloudessa asuvia saa kuljettaa linja-autolla ilman ammattipätevyyttä, kun joku heistä omistaa linja-auton.

Kuuluvatko kirjastoautonkuljettajat ammattipätevyyden piiriin?

Kyllä, kuljettajilla tulee olla tavaraliikenteen ammattipätevyys.

Tarvitseeko työkoneen tai metsäkoneen kuljetusajoneuvon kuljettajalla olla ammattipätevyys?

Mikäli kuljettaja pelkästään vie tai hakee koneen työmaalle, hänellä tulee olla ammattipätevyys. Mikäli kuljettaja itse myös työskentelee koneella esim. metsässä, ei tarvita ammattipätevyyttä.

Tuleeko esim. putki- tai sähköasentajilla olla ammattipätevyys, kun he vievät työvälineensä ja tarvikkeet työmaalle kuorma-autolla?

Ei tarvitse, jos henkilö kuljettaa materiaalia ja laitteita, joita hän ammattiaan harjoittaessaan käyttää, eikä ajoneuvon kuljettaminen ole hänen päätoimensa. Tällöin kyydissä voi olla myös muita työmaalle kulkevia. 

Tarvitsevatko kuljetusyrityksen varikolla toimivat siivoushenkilöt ammattipätevyyden?

Henkilöt voivat siirtää autoja C-luokan ajo-oikeudella yrityksen varikkoalueella, eikä heillä tarvitse olla ammattipätevyyttä siirtäessään ajoneuvoja ajoneuvon siivouksen tai pesun yhteydessä. Henkilöt eivät kuitenkaan saa esim. ylittää yleistä tietä, mikäli yrityksen varikkoalue jatkuu tien toiselle puolelle.

Voiko yrityksen huoltohenkilökunta viedä linja-autoyrityksessä linjalla rikkoutuneen linja-auton tilalle toisen linja-auton ilman ammattipätevyyttä?

Kyllä, asentaja voi viedä vara-auton linjalle, samalla kun rikkoutunut auto haetaan pois.

Tuleeko kunnan työntekijöillä olla voimassa ammattipätevyys, vaikka he ajavat vain kunnan omia ajoja eli kuljettavat henkilöitä ja erilaista tavaraa sekä esim. auraavat?

Kyllä kuljettajilla tulee olla ammattipätevyys. Kunnan, kuntayhtymien, kaupunkien, energialaitoksien yms. julkisyhteisöiden kuljettajat kuuluvat ammattipätevyyden piiriin.

Tuleeko pelastustoimen kuljettajalla olla ammattipätevyys, mikäli hän kuljettaa henkilöitä palokunnan linja-autolla esim. urheilutapahtumaan?

Kuljetettaessa pelastustoimeen kuulumattomia henkilöitä esim. virkistys- tai urheilutapahtumiin tulee kuljettajalla olla ammattipätevyys.

Ammattipätevyyttä ei tarvita pelastustoimeen liittyvissä tehtävissä, mutta esim. palokuntayhdistyksen varainhankintaan liittyvissä kuljetuksissa tarvitaan.

Tarvitsevatko yksityisten sairaankuljetusyritysten kuljettajat ammattipätevyyden suorittaessaan sairaala- tai vanhainkotisiirtoja?

Mikäli kuljetukset suoritetaan pelastustoimeen liittyvissä tehtävissä, kuljettajilla ei tarvitse olla ammattipätevyyttä.

Tarvitseeko esimerkiksi yrityksen liikennepäälliköllä olla ammattipätevyys, mikäli hän suorittaa yrityksen kuljetuksia lakon aikana?

Kyllä tarvitsee.

Tarvitseeko pumppu- tai loka-auton kuljettajalla olla ammattipätevyys?

Mikäli työtehtävään sisältyy kuljetussuoritus, esimerkiksi kaivosta imetyn aineksen kuljettaminen jälleenkäsittelylaitokseen, ammattipätevyys täytyy olla.

Yrityksemme kuljettaa vain omia tavaroita ja näin ollen ei tarvitse liikennelupaa. Tarvitsevatko kuljettajamme ammattipätevyyttä?

Kyllä tarvitsevat. Ammattipätevyys ei ole sidottu mitenkään liikenneluvalliseen toimintaan.

Yrityksessämme on kuorma-auto, jolla varastomiehemme käyvät yrityksen asioilla vain satunnaisesti. Tarvitseeko heillä olla ammattipätevyys?

Kyllä tarvitsee.

Tarvitseeko betoniautonkuljettaja ammattipätevyyttä?

Betoniautonkuljettajat ovat ammattipätevyyden piirissä. Erillisen betonipumppuauton, jolla ei kuljeteta betonia, kuljettajalla ei tarvitse olla ammattipätevyyttä.

Mikäli henkilö vie vain pumpun työmaalle ja sitä käyttävät muut henkilöt, kuljettajalla on oltava ammattipätevyys.

Tarvitseeko nosturi- tai nostolava-autonkuljettaja ammattipätevyyttä?

Kun nostolava-autonkuljettaja vie nostolavan työmaalle, jossa hän käyttää sitä työtehtävässään, hänellä ei tarvitse ammattipätevyyttä.
Mikäli henkilö vain vie nostolavan työmaalle ja sitä käyttävät muut henkilöt, kuljettajalla on oltava ammattipätevyys.

Ajan päätyökseni kuorma-autoa ja silloin tällöin linja-autoa. Tarvitseeko minun käydä jatkokoulutuspäivät sekä tavara- että henkilöliikenteessä?

Henkilöliikenteen jatkokoulutuspäivä käy tavaraliikenteen jatkokoulutuspäiväksi ja päinvastoin, eli yhteensä 35 tuntia päivittää sekä henkilö- että tavaraliikenteen ammattipätevyyden.

Mistä tiedän, että koulutus on kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta?

Varmista kouluttajalta, että hänen antamansa koulutus on kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutusta. Voit myös käydä katsomassa Liikenteen turvallisuusviraston internetsivuilta, että kouluttajalla on lupa ammattipätevyyskoulutuksen antamiseen.
Mitkä koulutukset käyvät kuljettajien ammattipätevyyskoulutukseen? Käyvätkö ensiapukoulutus ja työturvakorttikoulutus?
Ammattipätevyyden jatkokoulutukseen käyvät sellaiset koulutukset, jotka on hyväksytty kuorma- tai linja-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutukseksi. Koulutusta antavan kouluttajan on oltava Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tai opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymä ammattipätevyyskoulutuskeskus.

Ohjelman on oltava Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä. Jatkokoulutuksen aiheena voi olla esim. ensiapu tai työturvallisuus.
Liikenteen turvallisuusvirasto ei hallinnoi koulutuksen yhteydessä annettuja kortteja (esim. ensiapu- tai työturvakortteja, joten koulutuskeskus vastaa siitä, että koulutus täyttää sekä ammattipätevyyskoulutuksen vaatimukset että kortin saamiseksi vaadittavan koulutuksen vaatimukset).

Koulutuskeskuksen on jatkokoulutuspäivän jälkeen annettava todistus koulutuksen suorittamisesta.

Millä tavalla ammattipätevyys osoitetaan poliisille maantievalvonnassa?

Ammattipätevyys osoitetaan erillisellä ammattipätevyyskortilla tai merkinnällä ammattipätevyydestä ajokortissa. Ennen 10.9.2009 C-luokkien tai 10.9.2008 D-luokkien ajo-oikeuden hankkineet osoittavat ammattipätevyytensä ajokortilla ko. luokan myöntämispäivämäärän perusteella, tavaraliikenteessä 9.9.2014 ja henkilöliikenteessä 9.9.2013 saakka.

Tarvitsenko minä maatilani ajoissa ammattipätevyyden?

Omia tuotteita voi kuljettaa vähäisissä määrissä myytäväksi tietyssä paikassa. Useampaan paikkaan tai toisen myytäväksi tuotteita ei kuitenkaan voi kuljettaa ilman ammattipätevyyttä.

Muuten maatilan ajot, jotka ajetaan kuorma-autolla, edellyttävät ammattipätevyyttä, esim. jo myytyjen vilja-, juures- tms. tuotteiden kuljetus jälleenmyyjälle, keskusliikkeelle tai vastaavalle.

Liikennetraktorin kuljettajalta edellytetään ammattipätevyyttä kuten kuorma-auton kuljettajalta, ellei kyse ole polttoainemaksulain 7 §:n mukaisista kuljetuksista.

Tarvitsevatko satama-alueella toimivat kuorma-auton kuljettajat ammattipätevyyden purkaessaan tai lastatessaan laivaa?

Satama-alue luetaan yleisesti liikenteelle käytetyksi alueeksi, ja näin ollen kuorma-auton kuljettajat tarvitsevat ammattipätevyyden.

Lisätietoja

 

KOULUTUKSET

VERKKOKOULUTUKSET