Alkusammutuskoulutus

Paloturvallisuus on kaikkien hallittava!

Ensimmäiset minuutit voivat pelastaa ihmishenkiä ja mittavilta taloudellisilta vahingoilta. Alkusammutus on palonalun sammuttamista käsillä olevin välinein. Alkusammutukseen liittyvät oleellisesti palamisen perusedellytykset, alkusammutusvälineet ja -menetelmät.

As 1 -koulutus toteutetaan valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti ja kurssinjohtaja vastaa alkusammutuskoulutuksen laadusta ja turvallisuudesta. Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen ja vähentää tulipaloista aiheutuvia vahinkoja.

Koulutuksen ohjelma

Alkusammutus 1-koulutuksen kesto on kaksi tuntia, tunti teoriaa, tunti harjoittelua. Opetus noudattaa Suomen Palopäällystöliiton julkaiseman Alkusammutusharjoitus –oppikirjan sisältöä.

Alkusammutuskortti AS1

Koulutuksen läpikäynyt henkilö saa alkusammutuskortin, joka on voimassa viisi vuotta kortin päiväyksestä.

KOULUTUKSET

VIRTUAALIKOULUTUKSET