Ennakoiva ajo – koulutukset

Pakollinen koulutus tavara -ja henkilöliikenteessä ja tarpeellinen kaikille tielläliikkujille. Oletko joutunut liikenteessä ”läheltä piti” tilanteeseen tai jopa onnettomuuteen? Tavaraliikenteen ja henkilöliikenteen onnettomuudet ovat usein vakavia, koska kyseessä on raskas ajoneuvo. Onnettomuudet aiheuttamat aineelliset, henkiset ja yhteisölliset kustannukset ovat aina erittäin suuret.

Ennakoiva ajaminen on turvallista ja taloudellista.

Ennakoivan ajon koulutuksessa havainnollistetaan esimerkkien kautta, mitä turvallinen ja taloudellinen ajaminen vaatii tämän päivän liikenteessä. Käymme läpi laajasti liikenteen erilaiset vaaratilanteet sekä oman toiminnan vaikutuksen kokonaisturvallisuuteen. Opimme tunnistamaan riskit ja varautumaan niihin sekä ajamaan useita sekunteja tilanteiden edellä.

Päivän aiheita ovat mm.

  • Turvallisuus ja ennakointi
  • Miten onnettomuudet syntyvät
  • Vuorovaikutus liikenteessä
  • Oikea ajoneuvon kuormaaminen
  • Nopeuden vaikutus
  • Taloudellinen ajaminen

Koulutuksemme tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse loukkaantua tai kuolla liikenteessä. Lisäksi ennakoivan ajamisen koulutuksemme säästää aidosti kustannuksia antaen taloudellisen ajamisen perusteet. Kouluttajamme ovat Liikenneturvan hyväksymiä ammattilaisia.

Tulevat koulutukset

KOULUTUKSET

VIRTUAALIKOULUTUKSET