Ensiapukoulutus

Suomen Ammattiliikenne Akatemia järjestää sekä EA -kursseja että ensiapukoulutusta

Miksi jokaisen tulisi käydä ensiapukoulutus

Elämä voi muuttua hetkessä. Tapaturmat, onnettomuudet ja äkilliset sairaskohtaukset vapaa-ajalla, tien päällä ja työpaikalla tapahtuvat aina varoittamatta.

Ensiapukoulutus antaa valmiudet pysyä toimintakykyisenä ja rauhallisena, niin isommissa kuin pienemmissäkin hätätilanteissa. Läheisen ihmisen ollessa ensiavuntarpeessa toimintakykymme voi lamaantua, mikäli oikeat toimintatavat eivät tule ”selkäytimestä”. Hätäensiavun antamisessa ovat ensimmäiset minuutit elintärkeitä ja ratkaisevia. Jos ensiapua ei anneta tai ei osata antaa ei paikalle saapuva ensihoitoyksikkö välttämättä voi enää pelastaa avun tarpeessa olevaa henkilöä.

Ihmiset, jotka ovat käyneet ensiapukoulutuksen, kykenevät monesti toimimaan oikein ensimmäisten minuuttien aikana. Tästä syystä ensiapukoulutus ja ensiaputaitojen kertaus ovat aina ajankohtaisia. Myös ammattilaiset harjoittelevat ensiaputaitojaan säännöllisesti.

Vuosittain tapaturmista 90 prosenttia tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla, 9 prosenttia tieliikenteessä ja loput työpaikoilla. Ensiaputaidot pitäisikin nähdä kansalaistaitona.

Auttamisen ja ensiavun antamisen edellytyksiä ovat auttamisrohkeus sekä kyky auttaa. On helpompaa olla rohkea, kun tietää mitä pitää tehdä. Me takaamme, että ensiapukoulutuksemme jälkeen tiedät.

Ensiapukursseja löytyy erittäin kattava valikoima. Kurssivalikoimaamme kuuluu muun muassa SPR:n hyväksymät hätäensiavun kurssi, 1–2 päivän EA-korttikoulutukset sekä kuljettajien jatkokoulutuspäiville suunnatut ammattikuljettajan ensiapukurssi (1 pv) sekä EA1-kurssi (2pv).

ensiapukoulutus

Ensiapukoulutus antaa henkilölle

  • Taidot tunnistaa tapaturmariskit työssään
  • Osaamisen ehkäistä tapaturmiin joutumista 
  • Tarvittavat taidot sairauskohtauksissa, onnettomuuksissa auttamiseen
  • Ensiapukoulutus auttaa toimimaan hätätilanteessa oikein
  • Elvytystaidot ja perustiedot automaattisen defibrillaattorin käytöstä

Tapaturmat ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy Suomessa. Vaikka tapaturmien määrä on vähentynyt viime vuosina, tapaturmakuolleisuus on Suomessa edelleen korkeampi kuin muissa Pohjoismaissa ja lähes kaksinkertainen verrattuna EU:n keskiarvoon.

Tapaturmista aiheutuu vuosittain noin 2500 kuolemaa, yli 50 000 sairaalahoitojaksoa ja yli miljoona fyysistä vammaa. Nämä luvut on mahdollista saada pienemmiksi. Ammattikuljettajat liikkuvat paljon ja ovat todennäköisesti ensimmäisten joukossa paikalla liikenneonnettomuuksissa. Ammattikuljettajat voivat olla avainasemassa pelastettaessa ihmishenkiä.

Ammattikuljettajan ensiapukoulutus

Ammattikuljettajan ensiapukoulutus (1 pv) on suunniteltu tienliikenteen ammattilaisille. Kurssilla painotetaan erityisesti sitä, että kuljettaja

  • oppii tunnistamaan tapaturmariskit raskaassa liikenteessä ja liikenneonnettomuuksissa sekä ehkäisemään niitä.
  • saa tietoa kuorma-autonkuljettajan työturvallisuutta sekä omaa terveyttä edistävistä tekijöistä.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on hyväksynyt Ammattikuljettajan ensiapukurssin kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukseksi. Kurssista saa jatkokoulutusmerkinnän, joka on voimassa 5 vuotta. EA-1 kurssin suoriitamisesta (kaksi päivää) saa molemmista päivistä (Trafi) ammattipätevyysmerkinnän.

Koulutukset kokemuksella ja ammattitaidolla

Takaamme, että ensiapukoulutus tarjoaa välineitä haastavimpiinkin olosuhteisiin. Kouluttajamme ovat kokeneita ja kuljetusalan tuntevia ammattilaisia. Koulutuspäivillä opetamme valmiudet toimia kriittisissä tapauksissa oikein. Tästä syystä myös ensiavun ammattilaiset hakevat koulutuksistamme uutta tietotaitoa.

Jatkuva kouluttautuminen ja taitojen ylläpito lisäävät turvallisuutta niin kotona, liikenteessä kuin työpaikoilla. Ensiaputaidot pelastavat useita ihmishenkiä joka vuosi. Erityisen tärkeää ensiapukoulutus on niille, jotka liikkuvat tien päällä. Samalla tavalla kuin ensiapulaukku kuuluu jokaisen auton vakiovarusteisiin, ensiaputaidot kuuluvat kuljettajan perustaitoihin.

Järjestämämme ensiapukoulutus antaa sen käyneelle henkilölle myös sertifioidun todistuksen (EA1 ja hätäensiapu) joka toimii osoituksena ensiaputaidoista koko EU:n alueella.

Ensiapuvalmiutta koskeva yleissäädös on työturvallisuuslaissa. Lisäksi sähköturvallisuusstandardi SFS 6002 edellyttää, että töissä, jotka suoritetaan sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä, tulee olla riittävä määrä ensiapukoulutettuja henkilöitä, jotka osaavat antaa ensiapua sähköiskuissa ja palovammojen hoidossa.

Ensiapuvalmiutta on pidettävä yllä jatkuvasti. Tämän takia elvytystoimenpiteitä on syytä harjoitella vähintään kolmen vuoden välein.

Tulevat ensiapukurssit

KOULUTUKSET

VIRTUAALIKOULUTUKSET