Kuljetusalan vesihygienia

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajien tietämystä vesikemikaaleja koskevista kuljetusmääräyksistä sekä ottaa huomioon talousvesihygienian vaatimukset työssään. Lisäksi kuljettajat tiedostavat vesikemikaalien ominaisuudet ja osaavat valita tarpeelliset suojaimet.

Koulutuksen myötä kuljettajat ymmärtävät talousveden käsittelyyn ja jakeluun liittyvät riskit ja oman toiminnan merkityksen kuormauksessa/purettaessa sekä onnettomuustilanteessa.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita:

  • Lainsäädäntö
  • Talousveden laadun valvonta ja näytteenotto
  • Veden hankinta
  • Veden käsittely
  • Vesijohtoverkostot
  • Työmaatoiminta ja -turvallisuus vesijohtojen kaivuutöissä
  • Vesikemikaalien käsittely kuljetajan näkökulmasta

Tulevat koulutukset

KOULUTUKSET

VIRTUAALIKOULUTUKSET