Kuorman varmistaminen

Lastaa ja varmista kuorma oikein!

Tarvittava perehdytys kuorman oikean varmistamiseen ja lainsäädännön tuntemus on yksi kuljettajan tärkeimmistä osaamisalueista. Kuorman puutteellinen varmistaminen aiheuttaa vakavan vaaran kuljetuksen suorittajalle ja muulle liikenteelle. Kuorman varmistuksen koulutuksessa käydään läpi kuormanvarmistajien lujuudet, niiden sidontavoima ja tarvittavat sidontakulmat.

  • Terminaalissa työskentelevän kuorman lastaajan vastuut ja velvolisuudet
  • Kuljettajan vastuut ja velvollisuudet
  • Lainsäädäntö
  • Valvonta

Henkilö osaa laskea nimellislujuuden ja kitkakertoimien vaikutuksen kuorman varmistamisessa. Ymmärtää kuormakorin lujuudet, kuorman varmistamisen perusteet ja lainsäädännön. Osaa varmistaa kuorman oikein.

Tulevat koulutukset

KOULUTUKSET

VIRTUAALIKOULUTUKSET