Tieturva 1

Liikennealueella tehtävä työ luokitellaan vaaralliseksi työksi. Teetkö tai aiotko tehdä töitä liikenteen välittömässä läheisyydessä? Tämä koulutus on sinulle erittäin tarpeellinen ja lähes aina työturvallisuuslainsäädännön mukaan pakollinen.

Tieturva 1-koulutuksella varmistat oman ja muiden tielläliikkujien turvallisuuden.

Tieturva 1 –koulutus perehdyttää huomioimaan työntekijän päivittäiset turvallisuustekijät hänen itsensä, muiden tielläliikkujien sekä ympäristön kannalta. Koulutus tarjoaa opiskelijalle perehdytyksen erilaisten turvallisuusnäkökulmien varmistamiseen ja ammattimaiseen vastuuseen tieturvallisuudessa. Koulutuksessa perehdytään laajalti tieliikenteen ja työturvallisuuden eri osa-alueisiin käytännön esimerkkien kautta.

Tieturva 1 –koulutuksessa käydään kattavasti läpi erilaiset turvallisuuteen liittyvät näkökulmat mm.

  • Tiellä työskentelyn vaaran tunnistaminen
  • Turvallisuuden varmistaminen liikennejärjestelyillä
  • Työntekijän vastuut ja velvollisuudet
  • Liikenteen sujuvuuden varmistaminen

Liikenneakatemian kouluttajilla on vuosien kokemus vaativista käytännön tieturvaan liittyvistä työtehtävistä sekä niiden kouluttamisesta. Koulutus takaa opiskelijalle ajankohtaiset tiedot ja taidot turvallisuuden huomioimiseen ja siitä, kuinka käytännössä varaudutaan työskentelyn vaaroihin.

Halutessasi saat koulutuksesta Trafin hyväksymän ammattipätevyyspäivän.

Tulevat koulutukset

KOULUTUKSET

VIRTUAALIKOULUTUKSET