Tieturvallisuuskoulutus

Tieturvallisuuskoulutus Suomen Ammattiliikenne Akatemian laadukkaasta koulutusvalikoimasta.

Tieturva 1 tieturvallisuuskoulutus 

Katso kaikki Tieturva 1 -kurssit »

Tiellä työskentely luokitellaan vaaralliseksi työksi. Tieliikenteessä työskentelevät joutuvat jatkuvasti alttiiksi liikenteen aiheuttamille vaaroille ja aiheuttavat myös itse vaaraa liikenteelle.

Työturvallisuuslaki ja liikennevirasto velvoittavat lähes kaikkia tiellä työskenteleviä henkilöitä suorittamaan tieturvallisuuskorttikoulutuksen (Tieturva 1 -kurssi), jonka tarkoitus on varmistaa työntekijöiden ja muiden tienkäyttäjien turvallisuus. Tieturva 1 on koulutusohjelma, jolla Liikennevirasto yleisten teiden pitäjänä varmistaa tiellä työskentelevien perehdytyksen liikenteen aiheuttamiin vaaratekijöihin.

Suomen Ammattiliikenne Akatemia

Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutuksen

 • kaikilta tiellä tienpidon tehtävissä työskenteleviltä henkilöiltä
 • tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavilta autonkuljettajilta
 • työkoneenkuljettajilta muussa kuin kertaluontoisessa työssä
 • muussa työssä tiellä työskenteleviltä
 • Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvilta

Tieturva 1 -kurssin tavoite on lisätä niin työnjohdon kuin työntekijöiden tietämystä työ- ja liikenneturvallisuudesta. Kurssi on erittäin tarpeellinen esimerkiksi kunnan tienpitäjille, rakennuttajille, ratatyöntekijöille, liikenteenohjaajille, erikoiskuljetusten liikenteenohjaajille ja autonkuljettajille.

Tarjoamme keinoja erilaisten turvallisuusnäkökulmien hahmottamiseen sekä ammattimaiseen vastuuseen tieturvallisuudessa. Koulutuksessa perehdytään laajalti tieliikenteen ja työturvallisuuden eri osa-alueisiin käytännön esimerkkien kautta.


Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa

 • pätevyysvaatimukset tiellä tehtävässä työssä
 • tiellä työskentelyn ehdot
 • Tiellä työskentelyyn liittyvien vaarojen tunnistaminen
 • Turvallisuuden varmistaminen liikennejärjestelyillä
 • Työntekijän vastuut ja velvollisuudet
 • Liikenteen sujuvuuden varmistaminen
 • Varautuminen onnettomuustilanteisiin
 • Tieturvallisuuskoulutus lisää positiivista asennetta tieturvallisuuteen

Liikenneakatemian kouluttajilla on vuosien kokemus vaativista käytännön tieturvaan liittyvistä työtehtävistä sekä niiden kouluttamisesta. Tieturvallisuuskoulutus takaa koulutettavalle ajankohtaiset tiedot ja taidot turvallisuuden huomioimiseen ja siihen, kuinka käytännössä varaudutaan työskentelyn vaaroihin. Hyvä ammattitaito rakentuu oikeasta asenteesta, vaarojen tunnistamisen taidosta sekä kyvystä varautua niihin.

Tieturva 1 -kortin ja pätevyyden edellytys on, että koulutettava osallistuu yhden (1) päivän mittaiselle Tieturva 1 -kurssille sekä läpäisee hyväksyttävästi kurssiin liittyvän kirjallisen kokeen. Tieturva 1 -kortti (tieturvallisuuskortti, tieturvakortti, valkoinen kortti) on voimassa 5 vuotta. Halutessasi saat koulutuksesta Trafin hyväksymän ammattipätevyyspäivän.

Laadukas tieturvallisuuskoulutus

Tieturva 2 tieturvallisuuskoulutus

Katso kaikki Tieturva 2 -kurssit »

Tieturva 1 -kurssin suorittaminen mahdollistaa Tieturva 2 -kurssille osallistumisen. Tieturva 1 pätevyys on myös oltava voimassa ennen tieturva 2 -kurssille osallistumista. Tieturvallisuuskoulutus on suunnattu liikenne- ja työturvallisuudesta vastuussa oleville henkilöille. Koulutukseen tultaessa, on otettava mukaan voimassa oleva Tieturva 1 tai Tieturva 2 kortti.

Tieturva 2 tieturvallisuuskoulutus vaaditaan

 • tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä
 • tiellä tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyn suunnittelutehtävässä työskentelevältä
 • ELY-keskusten aluevastaavilta
 • urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta 
 • tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvonta henkilöltä sekä rakennuttajakonsultilta

Tieturva 2 -kurssi on kaksipäiväinen ja sisältää kirjallisen kokeen. Kortti on voimassa 5 vuotta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää tieturvallisuuskoulutuksista!

KOULUTUKSET

VIRTUAALIKOULUTUKSET