Työhyvinvointikoulutus

Ilman henkilöstön työhyvinvointia ei yritys voi menestyä. Toimimme sitä tehokkaammin, mitä parempi meidän työssäjaksamiskykymme on. Jokainen haluaa onnistua työssään ja saada siitä positiivista palautetta. Sairaslomat ja työuupumus eivät ole kenenkään toivelistalla, aiheuttaen merkittäviä taloudellisia kustannuksia. Lisäksi seuraavat inhimilliset ja henkiset rasitukset sairaslomilla olijoille ja työssä jatkaville, jotka kuormittuvat yhä enemmän lisääntyneen työpaineen alla.

Työhyvinvointi on avain työviihtyvyyteen ja työssäjaksamiseen.

  • Koulutuksessa tiedostetaan työhön liittyviä fyysisen toimintakyvyn kuormitustekijöitä
  • Kuljettaja kykenee ennaltaehkäisemään itseensä kohdistuvia fyysisiä riskejä
  • Kuljettaja ymmärtää terveysliikunnan merkityksen omaan terveyteen ja toimintakykyyn
  • Kykenee huolehtimaan oman kuntonsa kehittämisestä ja säilymisestä

Työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen panostaminen kannattaa.

Koulutuksia järjestetään ympäri Suomen. Tule mukaan ja ilmoittaudu numeroon 0102790600.

Tulevat koulutukset

KOULUTUKSET

VIRTUAALIKOULUTUKSET