Työmatkaliikenne

Työmatkoilla tapahtuu päivittäin onnettomuuksia. Onnettomuudet aiheuttavat sairaslomien ja inhimillisen kärsimyksen lisäksi merkittäviä taloudellisia vahinkoja. Lisäksi pienetkin kolhaisut esimerkiksi parkkipaikoilla maksavat tuhansia euroja. Työmatkaliikennekoulutuksen sisällössä huomioidaan koulutettavien erilaiset liikkumismuodot. Koulutuksen avulla voidaan saada aikaan tuntuvia säästöjä tässä työpäivän riskialttiissa ajassa.

Työmatkojen vaaratilanteita voidaan ehkäistä kiinnittämällä huomio kuljettajan omien toimintatapojen arviointiin ja jatkuvaan kehittämiseen. Koulutettava joutuu pohtimaan omaa käyttäytymistään ja riskinottoaan liikenteessä. Koulutettavat tekevät myös oman ns. turvallisuuslupauksen koulutuksen päätteeksi. Työmatkaliikennekoulutuksen avulla yleinen liikenneturvallisuus paranee ja työmatkoista tulee turvallisempia ja taloudellisempia.

Työmatkatapaturmien taloudellinen merkitys yrityksille on sekä suorien että epäsuorien kulujen kautta valtava. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan keskimääräinen kustannus työtapaturmasta voi kokonaisuudessaan olla jopa 6000 €, mikäli mukaan lasketaan välilliset kustannukset.

Liikenneakatemian työmatkaliikennekoulutuksen myötä kuljettajan havainnointi liikenteessä ja oman ajamisen vaikutusten huomiointi kehittyvät tämän päivän tarpeisiin. Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on saada kuljettajat sitoutumaan omien toimintatapojensa arviointiin sekä turvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen.

Tulevat koulutukset

Ei tulevia koulutuksia tällä hetkellä. Kysy koulutuksistamme numerosta 010 2790 600.

KOULUTUKSET

VIRTUAALIKOULUTUKSET