Työturvallisuuskoulutus

Työskenteletkö teollisuudessa, rakennusalalla, kuljetusalalla, julkisella sektorilla, telakalla, ympäristöhuollossa tai huollatko koneita ja laitteita? Valitse työturvallisuuskoulutus Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy:ltä ja hanki työturvallisuuskortti!

Työturvallisuus työpaikoilla ei ole itsestään selvää, mikäli työturvallisuuskoulutus ei ole ollut riittävää.

Työturvallisuuskoulutus on kehitetty työpaikkojen turvallisuuden parantamiseksi. Työpaikalla on koko työyhteisön tiedettävä omat vastuut ja velvoitteet sekä miten turvallinen työpäivä toteutetaan.

Koulutuksen tavoitteena on edistää työntekijöiden työturvallisuutta toimittaessa yhteisillä työpaikoilla sekä parantaa yritysten työntekijöiden välistä yhteistoimintaa. Varsinkin kuljettajat työskentelevät kaikkien alojen yhteisillä työpaikoilla. Tarjoamme lisäksi kattavasti mm. ensiapukoulutukset ja tieturvallisuuskoulutukset.

Työturvallisuuskoulutus kertoo esimerkiksi:

 • Miten vähentää läheltäpiti-ja vaaratilanteita sekä työtapaturmia
 • Työturvallisuuskoulutus auttaa tunnistamaan työpaikan kuormitustekijöitä
 • arvioida työntekemiseen liittyviä riskejä
 • antaa ohjeita ja tukea työnopastukseen ja perehdytykseen työpaikoilla
 • antaa perustietoa työsuojelusta ja työterveyshuollosta
 • motivoida ja lisätä työturvallisuusosaamista koko henkilöstölle
 • Työturvallisuuskoulutus auttaa ennaltaehkäisemään vahinkojen syntymistä
 • työmatkaturvallisuus osana turvallisuusajattelua

Työturvallisuuskoulutus monipuolisesti

Uudistunut työturvallisuuskoulutus

Vuonna 2016 Työturvallisuuskortti -järjestelmää hallinnoiva Työturvallisuuskeskus uudisti työturvallisuuskorttikoulutusta, koska työturvallisuuden haasteet ovat muuttuneet.

Perinteisten vaaratekijöiden, kuten koneiden ja laitteiden rinnalle on nostettu muuttuvat työryhmät, henkinen rasitus, tiedonkulkuun liittyvät ongelmat sekä väkivallan uhka. Samalla poistettiin useita päällekkäisyyksiä muiden turvallisuuskorttien (kuten tulityökortin ja tieturvakortin) sisältöjen kanssa.

Uudistuneen työturvallisuuskoulutuksen myötä on entistä paremmat mahdollisuudet tarjota koulutusta ala- ja yrityskohtaisesti sekä vastata entistä tarkemmin koulutettavien tarpeisiin.

Työturvallisuuskoulutus asettuu luontevaksi osaksi työpaikkojen henkilöstökoulutusta. Se edesauttaa esimerkiksi tilaajayrityksen ja toimittajayrityksen välistä toimivaa vuorovaikutusta.

Vaikka työturvallisuuskortti on vapaaehtoinen, useat työpaikat edellyttävät korttikoulutuksen suorittamista. Työturvallisuuskoulutuksia on toteutettu Suomessa jo runsas 10 vuotta. Työturvallisuuskoulutuksen suorittaneita on Suomessa yli 1,1 miljoonaa.

Kortin suorittaminen on tunnustettu työturvallisuuden parantamisen varmistajana. Kortti on osoitus työturvallisuuden hallitsemisesta. Lisäksi siitä saa ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkinnän.

Työturvallisuuskortin suorittaminen tai uusiminen edellyttää yhtä koulutuspäivää, jonka aikana suoritetaan työturvallisuuskortin testi. Testi sisältää oikein/väärin -väittämiä sekä avoimia kysymyksiä.


Työturvallisuuskortin saaminen edellyttää kaikkien työturvallisuuskoulutuksen osa-alueiden hallintaa. Osa-alueet ovat:

 • yhteinen työpaikka
 • yhteinen turvallisuus
 • eri osapuolien vastuut ja velvoitteet
 • perehdyttäminen
 • turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla
 • onnettomuustilanteessa toiminen

Työturvallisuuskoulutukseen sisältyy Työturvallisuuskeskuksen oppimateriaali, joka jaetaan jokaiselle koulutukseen osallistujalle. Alakohtaista lisämateriaalia tuotetaan jatkuvasti lisää.

Kun työturvallisuuskoulutus ja koulutuksen jälkeinen koe on suoritettu menestyneesti, virallinen työturvallisuuskortti postitetaan 2–4 viikon kuluessa koulutuspäivästä. Kortti on voimassa 5 vuotta ja se on ainoa virallinen todistus suoritetusta työturvallisuuskorttikoulutuksesta. Korttirekisteriä ylläpitää työturvallisuuskeskus TTK.

Työturvallisuuskoulutus sopii sanalla sanoen kaikille. Meidän kouluttajillamme on alakohtaista kokemusta ja erityisosaamista useilta eri aloilta. Koulutuksissamme hyödynnämme alakohtaista lisämateriaalia, jolla oppimista voidaan syventää ja konkretisoida. Haluamme tuoda koulutuksen niin lähelle työpaikan arkea, että koulutus todella vastaa työpaikan henkilöstön tarpeita. Koulutus on turvallisuuden varmistamisen vuoksi. Kortti tulee siinä ohessa.

Tulevat koulutukset

KOULUTUKSET

VIRTUAALIKOULUTUKSET