Ympäristöturvallisuus

Ympäristövastuulliset yritykset ovat tulevaisuuden menestyjiä! Ympäristövastuullinen toiminta on kilpailukyvyn perusta!

Monet yritykset vaativat jo nyt kaikilta toimijoilta ja alihankkijoilta ympäristövastuullisuutta ja dokumentointia siitä miten tämä toteutetaan. Ympäristöturvallisuuskoulutuksessa henkilöstösi perehdytetään ympäristövastuulliseen toimintaan ja että he osaavat toimia nykyisten lakien, asetusten ja standardien mukaisesti työssään. Korttikoulutus on todistus ympäristövastuullisen toiminnan tuntemisesta. Tämä voidaan ottaa osaksi myös ympäristöstandardia.

Ympäristöturvallisuuskoulutuksen sisältö

Koulutus koostuu eri aiheisista moduuleista, jotka valitaan ja muokataan kulloisenkin osallistujaryhmän tarpeiden mukaan. Päivän aikana. Käydään läpi vastuut ja velvoitteet, lait ja asetukset ja niiden noudattamista, kemikaaliturvallisuutta, jätteiden oikeaa käsittelyä, jne. Koulutus koostuu aktiivisesta opiskelusta sisältäen käytännön harjoituksia ja ohjattuja ryhmätehtäviä, opiskellaan mm. ympäristön nykytilaa, ympäristövastuullisen toiminnan merkitystä. Päivän lopuksi koulutukseen osallistuneet suorittavat kirjallisen kokeen, jonka läpäisseet saavat itselleen ympäristöturvallisuuskortin.

Koulutuksia järjestetään ympäri Suomea. Katso teille sopivimman koulutuksen aika ja paikka ja ilmoittaudu mukaan!

Tulevat koulutukset

KOULUTUKSET

VIRTUAALIKOULUTUKSET